Ještě týden zbývá do podání projektové žádosti do třetí výzvy v rámci iniciativy European City Facility (EUCF), ve které bude podpořen rozvoj 69 investičních konceptů s celkovým rozpočtem ve výši 4,14 mil. EUR. EUCF je projekt financovaný EU, podporující obce a orgány místní samosprávy s cílem urychlit investice do udržitelné energie.

Předchozí výzvy v rámci iniciativy EU City Facility přinesly financování 30 investičních konceptů (1. výzva) a skupinu vybraných 60 příjemců podpory (2. výzva) z 19 zemí, kteří jsou momentálně v procesu podepisování oficiálních smluv.

Co je financováno

Iniciativa EUCF financuje rozvoj investičního konceptu poskytnutím grantu v jednotné výši 60 000 EUR. Úspěšní příjemci použijí grant k vytvoření investičních konceptů, včetně studií (technické) proveditelnosti a řady zásadních analýz zaměřených na jejich projekty, zainteresované strany a obecné tržní, právní, ekonomické a finanční aspekty. Tento grant nemá přímo financovat samotné investice. Používá se spíše k zajištění služeb a k rozvoji investičního konceptu, což může otevřít dveře dalším investicím.

Podmínky účasti a podání žádosti

Výzva k podání žádostí je otevřena všem obcím / orgánům místní samosprávy, jejich seskupením a veřejným subjektům sdružujícím obce / orgány místní samosprávy z členských států EU, států EHP-ESVO (Island, Lichtenštejnsko a Norsko) a Spojeného království.

Žadatelé musí mít politicky schválený plán v oblasti klimatu a energetiky a prokázat politický závazek k rozvoji svého investičního konceptu formou prohlášení o podpoře podepsaného starostou či primátorem nebo jinými příslušnými politickými představiteli.

Termín pro podání žádostí je 17. prosince 2021 (SEČ). Všechny informace o podmínkách programu a procesu podávání žádostí přes internet naleznete v oficiálním dokumentu výzvy a na webových stránkách iniciativy EUCF.

Další informace a podpora

Zájemci z České republiky získají více informací z webináře pořádaného na začátku listopadu: odkaz na info webinář. Mohou se obrátit na odborníky ve své zemi, kteří jim s žádostí pomohou. Pokud potřebujete další informace o iniciativě EU City Facility a kontaktní údaje, navštivte stránku: https://semmo.cz/european-city-facility/.