Dne 18. října 2021 se v prostorách Rezidence primátora v Praze uskutečnila konference Energetická společenství, kterou společně připravilo Sdružení energetických manažerů měst a obcí, Magistrát hlavního města Prahy, konsorcium mezinárodního projektu SCORE a evropská organizace REScoop. Akce se zúčastnilo cca 80 zástupců místních a regionálních samospráv, státní správy a odborných partnerů.

Konferenci zahájil náměstek primátora Petr Hlubuček, který předestřel plány a ambice města Prahy v oblasti ochrany klimatu a energetiky; konkrétně vysvětlil motivaci metropole vytvořit Pražské společenství obnovitelné energie, které od 1. října 2021 začalo fungovat.  Na pana náměstka plynule navázal Martin Bursík, předseda Komise Rady hl. m. Prahy pro udržitelnou energii a klima, který stál u zrodu myšlenky, příprav a realizace tohoto společenství. Třetí řečník, Ulfert Höhne z Vídně, představil sice krátký, ale o to pozoruhodnější příběh rakouského energetického společenství OurPower.coop, jenž mj. umožňuje propojovat výrobce a spotřebitele prostřednictvím efektivních nástrojů nebo identifikovat možnosti financování instalace nových obnovitelných zdrojů.

Ve druhém bloku nejdříve zástupci evropské organizace REScoop.eu, Sara Tachelet a Dirk Vansintjan, prezentovali svou příručku pro všechny stoupence komunitní energetiky, jejíž tištěnou, novou českou verzi obdrželi všichni účastníci akce. Kromě toho nabídli svoje zkušenosti ze zakládání a provozu energetických společenství, nasbírané i díky své široké členské základně. Jedním ze členů je i chorvatské družstvo ZEZ, o jehož jedinečné crowd-fundigové kampani na nákup a instalaci FV systému a dalších propojených aktivitách informovala Kristina Lauš. Po příspěvcích následovala aktivní diskuze, nejvíce dotazů směřovalo na nově vzniklé Pražské společenství obnovitelné energie.

Po obědní pauze a prohlídce prostor následoval odpolední blok pod záštitou mezinárodního H2020 projektu SCORE. Svoje nabyté zkušenosti představili zástupci německé univerzity Viadrina Frankfurt (Oder), turínské polytechniky a hlavního města Prahy. Lucas Roth shrnul aktuální legislativní rámec a současné výzvy, Sara Torabi účastníky seznámila s výsledky zapojení regionu Susa Valley a Jaroslav Klusák na několika konkrétních příkladech ukázal, jak bude Praha naplňovat závazky svého Klimaplánu.

Po přestávce se vzdáleně připojil Mirco Sieg z Essenu a promluvil o průběhu pilotní realizace energetických společenství ve svém městě Essen, konkrétně na vzdělávacích objektech a zařízení pro zdravotně postižené. Poslední příspěvek patřil Miroslavu Šafaříkovi z firmy PORSENNA, který zhodnotil situaci a výhled energetických společenství v České republice. Ve svém závěrečném shrnutí apeloval na nutnost systémové podpory rozvoje komunit a nalezení rychlého řešení, které na národní úrovni nastaví pro energetická společenství dlouhodobou podporu.

Program akce je možné si stáhnout.