European City Facility (EUCF), iniciativa financovaná EU, která podporuje města a obce při vytváření investičních koncepcí pro jejich projekty udržitelné energie, nyní vyhlásila svou 3. výzvu k podávání žádostí.

Místní samosprávy z celé Evropy mohou žádat o podporu EUCF od 15. října do 17. prosince 2021. Ve 3. výzvě EUCF poskytne finanční prostředky 68 městům nebo obcím. Celkový rozpočet dostupný pro výzvu je 4,08 milionu EUR.

S grantem až 60 000 EUR na příjemce a dalšími podpůrnými službami se EUCF snaží uvolnit investice do místních projektů udržitelné energetiky, které jsou klíčové pro realizaci akčních plánů měst v oblasti energetiky a klimatu.

První výzvou k podávání žádostí v roce 2020 prošlo více než 250 žádostí z celé Evropy. 69 z nich získalo finanční prostředky. Do 2. výzvy, která byla uzavřena letos v květnu, bylo přijato 221 žádostí a následně vybráno 68 příjemců, včetně zástupce z České republiky. Město Kladno získalo dotaci na podporu transformace městské energetiky.

Informační webinář pro žadatele z České republiky proběhne 2. listopadu od 11.45 do 12.00. Zájemci o webinář mohou kontakovat Terezu McLaughlin Váňovou na vanova@semmo.cz. Pro ty, kteří jej v daném čase nebudou moci zhlédnout, bude na vyžádání připraven záznam k pozdějšímu zhlédnutí.