Lokální, obnovitelné a účinné vytápění a chlazení je součástí energetické tranzice, do které jsou mnohé města a obce zapojeny. Jejich aktivity jsou mj. zaměřeny na výběr a implementaci technologií na vytápění a chlazení, které jsou k dispozici k dekarbonizaci zastavěného území. Infrastrukturní řešení jako sítě dálkového vytápění a chlazení také dosahují nových úrovní výkonu. Postupy a nástroje pro přechod k bezuhlíkovým regionům a městům jsou dostupné, proč tedy fosilní paliva, jako je zemní plyn, stále zůstávají dominantní silou na trhu s teplem?

  1. Nespravedlivé stanovení cen nákladů stále dává plynu velkou výhodu ve srovnání s řešeními vytápění s nulovými emisemi;
  2. Mezi energetickými a městskými plánovači, poradenskými společnostmi a odborníky, ale také mezi širokou veřejností je nedostatečné povědomí o alternativách k plynu;
  3. Vytápění je v zásadě soukromou záležitostí a místní a veřejné orgány mají potíže se zapojením občanů a vlastníků budov do diskuze o změně dodávek tepla;
  4. I když existuje povědomí o potenciálu alternativ k zemním plynům s nulovými emisemi, stojí v cestě složitost na různých úrovních – pokud jde o správu, plánování nebo souhru s obnovou budov;
  5. A konečně, urbanisté a tvůrci politik stojí před zásadním problémem: kde a kdy začít, jak to udělat a co by se mělo stát, aby se urychlil přechod k vytápění bez fosilních paliv v zastavěném prostředí?

S cílem podpořit a posílit města při řešení těchto problémů a čelit výzvě směřující k okresům a městům bez fosilních zdrojů se evropské sdružení Energy Cities rozhodlo v květnu 2021 spustit online City Learning Labs. Program umožní účastníkům rozšířit své povědomí o tématu, poznat inspirativní příklady z jiných regionů a podělit se o svoje zkušenosti s účastníky z jiných evropských měst.

Více informací o podmínkách zapojení do City Learning Labs najdete v brožurce. Zapojit se může jakékoli město nebo obec z České republiky, program je vhodný zejména pro malé a středně velké municipality.

Uzávěrka pro vyjádření zájmu o zapojení je je 7. dubna. V případě jakýchkoli dotazů se neváhejte obrátit na koordinátora výzvy david.donnerer@energy-cities.eu.

Zdroj: Energy Cities