Téměř 100 diváků sledovalo v pátek 12.března 2021 webinář pro zástupce měst a obcí, profesní organizace a odbornou veřejnost zaměřený na témata udržitelné energetiky: legislativu, dotační příležitosti a financování energetických projektů. Na akci vystoupili zástupci Frank Bold, Enviros, SEMMO a Ministerstva životního prostředí, organizačně ji zaštítila Národní síť Zdravých měst.

V první půlce byl představeny příležitosti komunitní energetiky, příklady dobré praxe, chystané legislativní změny a současné možnosti provozních modelů a dodávek energie. Následovalo seznámení s nastavením novým dotačním titulem, Modernizačním fondem, který nabízí širokou podporu všem zájmovým skupinám zapojeným do energetické tranzice.

Druhá polovina byla věnována financování přípravy projektů udržitelné energetiky. Diváci se dozvěděli o relativně novém projektu EU City Facility. Ten nabízí městům a obcím jednorázový příspěvek ve výši 60 000 eur na financování přípravy investičního plánu pro realizaci komplexních opatření například v oblasti renovací budov, zvyšování energetické účinnosti, instalace obnovitelných zdrojů, řešení tepelné sítě nebo městské mobility. MŽP představilo výhody zapojení se do Paktu starostů a primátorů a nabídlo dostupné podpůrné nástroje.

Jednotlivé prezentace si můžete stáhnout.

Záznam akce najdete na samostatném stránce projektu EUCF.