Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) nově nabídne krajům, městům a dalším institucím veřejného sektoru kompletní pomoc při přípravě energeticky úsporných projektů, a to za minimálních nákladů. Projekt ELENA od letošního jara nabídne prostředky z programu HORIZON 2020 spravovaném Evropskou investiční bankou (EIB) a sníží množství administrativy spojené s přípravou takovýchto projektů.

Zájemci budou moc využít některou z uvedených služeb:

  • vypracování analýzy vhodnosti pro energeticky úsporné projekty EPC
  • přípravu zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na poskytovatele energetických služeb se zaručeným výsledkem, který projekt zrealizuje
  • přípravu podkladů pro případné podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životního prostředí

ČMZRB bude poskytovat poradenství prostřednictvím vysoutěžených energetických poradců a EPC konzultantů. U projektů menšího rozsahu využije svých vlastních odborníků. Spuštění projektu je naplánováno na jaro letošního roku.

Zájemci, kteří by své projekty měli zájem konzultovat již nyní, mohou se obrátit na tým ELENA ČMZRB, kontakt pro municipality.

Zdroj: ČMZRB