Rádi bychom se s vámi podělili o naše úspěchy v poslední společenské výzvě 3 – Zajištěná, čistá a účinná energie mezinárodního programu Horizont 2020, která měla uzávěrku v září loňského roku. Hned tři podané projekty, do kterých je SEMMO jako partner zapojeno, byly doporučeny k financování: EUCITYCALC, POWER UP a PROSPECTplus.

Cílem projektu EUCITYCALC je využít metodiku nástroje EUCityCalc tool pro energetické a územní plánování na lokální úrovni. Metodika bude ověřena ve vybraných evropských městech, čímž pomůže definovat dlouhodobé varianty rozvoje celkové energetiky města včetně doporučených opatření. Jako partner je zapojen i člen SEMMO, město Žďár nad Sázavou.

POWER UP! směřuje k navržení „krok za krokem“ postupu rozvoje komunitních projektů přispívajících k odstraňování energetické chudoby. Projekt kriticky zhodnotí celkový proces tvorby takových projektů a zapojení místních hráčů.

Třetím podpořeným projektem je PROSPECT+, který zhodnotí připravované projekty se zaměřením na „efficiency first“ v zemích vybraných partnerů (v případě ČR budou vybrána města), pomůže s přípravou konkrétních projektů a nastavením vhodných procesů (od plánování po realizaci) a pomůže rozvíjet spolupráci mezi místními aktéry.

V tuto chvíli probíhají jednání koordinátorů s poskytovatelem a připravují se grantové dohody. Upřesňuje se datum zahájení, harmonogram aktivit v jednotlivých projektech a míra zapojení partnerů a zájmových skupin. Až budeme mít konkrétnější informace o realizaci daných projektů, dáme vám vědět na těchto stránkách.