Projekt Vyhodnocení energetického managementu (EM) v municipalitách ČR a návrh dalšího postupu pro rozvoj EM v ČR podpořený z programu MPO EFEKT zakončil závěrečný seminář. Akce proběhla dne 8. prosince 2020 prostřednictvím platformy MS TEAMS a zúčastnilo se jí téměř 40 zástupců státní správy, municipalit a odborných partnerů.

Úvodního slova se ujal Vladimír Sochor z Ministerstva průmyslu a obchodu s aktuálními informacemi o možných nástrojích k naplňování cílů energetické účinnosti, kterých mohou města a obce využít. Jaroslav Klusák ze SEMMO představil rámec, výsledky a hlavní výstupy výše zmíněného projektu. Jedním z výsledků je webová stránka energetikamest.cz, na které jsou volně ke stažení výstupy projektu. Po finálních korekturách bude na tomto webu k dispozici ke stažení nová příručka, Metodický návod pro veřejnou správu – energetický management krok za krokem.

Následovala vystoupení Hany Schvarczové z Ministerstva průmyslu a obchodu a Jiřího Cihláře z CEVRE Consultants, s.r.o., kteří shrnuli povinnosti zpracování energetických auditů od roku 2021, jak z teoretického, tak praktického hlediska.

Po přestávce byl prostor na prezentace tří zástupců municipalit. Martin Bursík představil vizi energetického společenství pro obnovitelnou energii v hlavním městě Praze. O zkušenosti ze zavádění inovativních opatření v rámci mezinárodního projektu H2020 SPARCS informoval David Škorňa z Kladna. Poslední příspěvek patřil městu Rožnovu pod Radhoštěm, energetický manažer Jan Cieslar seznámil účastníky s připravovanými městskými stavbami v pasivním standardu.

Projekt byl realizován za podpory Státního programu na podporu úspor energie na období 2017-2021 – Program EFEKT 2 pro rok 2019.