Modernizační fond vyhlásil předregistračních výzvy, které se týkají prvních třech programů zaměřených na: i) Modernizace soustav zásobování tepelnou energií, ii) Nové obnovitelné zdroje v energetice a iii) Zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů v průmyslu v EU ETS. Tyto výzvy jsou otevřeny širokému spektru žadatelů, se svými investičními záměry se mohou hlásit zástupci veřejného i soukromého sektoru, malé i velké podniky. Spolu s výzvami MŽP zveřejňuje i základní podmínky pro první tři programy.

Podání projektového záměru do předregistrační výzvy je v tuto chvíli však povinným prvním krokem pro čerpání finančních prostředků z Modernizačního fondu, které se naplno rozjede v první polovině roku 2021.

Pro města a obce jsou z prvních třech programů nejvýznamnější předregistrační výzvy do Programu 2 – RES+ (Nové obnovitelné zdroje v energetice). Tento program podporuje instalace nových obnovitelných zdrojů energie (OZE) – především fotovoltaiky a geotermální energie, včetně prvků aktivního energetického hospodářství (systémy pro akumulaci elektrické energie mohou být podpořeny pouze jako součást komplexního projektu FVE a systémy pro akumulaci tepelné energie jako součást komplexních projektů GTE).

Předregistrační výzvy jsou přímočaré a pro jejich podání stačí, aby město, či obec mělo alespoň projektový záměr, či zmapován potenciál pro využití výše uvedených OZE (v rámci ÚEK, Energetické plánu, či SECAP) ideálně do roku 2030. V tuto chvíli není podstatné, že municipalita není držitelem licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny), i tak bude předregistrační výzva akceptována a pomůže tak k zajištění potenciálního financování těchto projektů pro veškerou veřejnou správu do roku 2030, kdy dostatečný potenciál municipálních OZE projektů v těchto předregistračních výzvách zajistí předpokládanou alokaci v tomto programu do roku 2030 určenou výhradně pro veřejný sektor – v tuto chvíli se předpokládá cca 30 mld. Kč, v případě nedostatečné absorpční kapacity projektů by mohlo být financování pro veřejný sektor kráceno.

Termín pro podání předregistračních výzev je do 1.února 2021.

Více informací najdete zde: předregistrační výzva RES+.