EGÚ Brno, a. s., je jedním z partnerů evropského projektu 289_STRIDE, zaměřeného na rozvoj chytrých sítí v Podunají. Chytré sítě jsou stále častěji skloňovány v souvislosti s rozvojem elektrizačních soustav v Evropské unii. I přes dostupnost těchto technologií je region Podunají stále v rané fázi skutečného nasazení inteligentních distribučních systémů. Regionům a místním komunitám v Podunají chybí znalosti a kapacity pro integraci konceptů inteligentních sítí do regionálních a místních politik, což je zásadní pro další rozvoj inteligentních obcí, měst nebo regionů.

Cílem projektu 289_STRIDE je poskytnout prostřednictvím sdílení zkušeností a vývoje plánovacích nástrojů komplexní podporu regionálním a lokálním tvůrcům politik pro zlepšování energetického plánování.
Všechny materiály budou volně dostupné na jednotné webové platformě.
V rámci projektu jsou také připravované regionální školení a mezinárodní semináře, které budou volně přístupné.

Společnost EGÚ Brno, a. s., zaštiťuje všechny analýzy pro Českou republiku. Dále bude mít na starosti tvorbu šablony pro strategie chytrých sítí, šablony pro přípravu akčních plánů a tvorbu průvodce pro vytváření strategií a akčních plánů pro chytré sítě.

Projekt je vypracováván ve spolupráci s partnery ze Slovinska (Lokalna energetska agnetura Spodnje Podravje – vedení projektu), Německa (European Institute for Innovation – Technology), Rakouska (ConPlusUltra Ltd.), Maďarska (Bay Zoltán Nonprofit Ltd. for Applied Research), Chorvatska (University of Zagreb Faculty of Electrical Engineering and Computing), Bulharska (Bulgarian Energy and Mining Forum) a Bosny a Hercegoviny (Centre for Energy, Environment and Resources).

Délka trvání projektu je 1.7.2020 až 31.12.2022. Projekt je spolufinancován Evropskou unií (ERDF, IPA). Více podrobností naleznete na: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/stride.