Evropská komise připravuje ještě v rámci programu Horizont 2020 mimořádnou výzvu k podávání projektů the European Green Deal Call s předpokládaným vyhlášením v polovině září 2020 a uzávěrkou koncem ledna 2021.

K navrženým tématům, která zahrnují celkem 11 oblastí (energetiky se alespoň částečně týkají oblasti 1.2 – položka Smart Cities, 2 – Affordable, clean and secure energy a 4 – Energy and resource efficiency in cities) byla vyhlášena veřejná konzultace s uzávěrkou 3. 6. 2020:

V případě zájmu o zapojení do konzultace najdete po otevření odkazu ve sloupci vlevo položku How can I get involved, kde zvolíte oblast výzvy, ke které se chcete vyjádřit.

Doporučujeme seznámit se s navrženým tématy, které ale nejsou definitivní a mohou být změněna, případně i zrušena.

Zdroj: TC AV ČR