SEMMO bylo vybráno jako národní koordinátor sítě místních samospráv v rámci EU City Facility (EUCF) a pomůže zástupcům českých měst a obcí zprostředkovat pomoc při tvorbě jejich investičních koncepcí v oblasti energetiky a ochrany klimatu.

EUCF nabízí městům a obcím rychlou finanční pomoc (paušální částka ve výši 60 000 euro) a technickou podporu. Cílem je umožnit místním samosprávám přeměnit ambiciózní energetické plány na skutečné investice.

Zjednodušený proces přístupu k financování byl navržen tak, aby pobídnul i malé a střední obce k podávání žádostí. Menší města budou podporována, aby se spojila s jinými městy za účelem sdružování projektů a kombinování fondů.

V dubnu/květnu 2020 bude v České republice uspořádána první vlna online seminářů, kde se potenciální zájemci dozví více informací o podporovaných aktivitách a podmínkách výzvy.

Více o EUCF a jeho aktivitách najdete na stránkách organizace.