Koordinátor Smart City ve Žďáru nad Sázavou Michal Bačovský se podělil o své zážitky a dojmy z návštěvy Mnichova ve dnech 25. a 27. 9. 2019.

Sdružení energetických manažerů měst a obcí (SEMMO) v září zorganizovalo pro starosty a energetiky studijní cestu do bavorského Mnichova. Kromě SEMMO se na organizaci podílela i Národní síť zdravých měst ČR a evropské sdružení Energy Cities. Přihlásili se zástupci z Rožnova pod Radhoštěm, Hradce Králové, Žďáru nad Sázavou, Tábora, Rakovníka, Prostějova a Hodonína. Vedle zkušených energetiků seděli ve vlaku i úplní energetičtí zelenáči. Smyslem návštěvy bylo poznat aktuální praxi na poli udržitelné energetiky a dopravy v metropoli s 1,4 milionem obyvatel.

Město Mnichov (spolu Lyonem a Vídní) bylo vybráno pro realizaci evropského projektu Smarter Together, který má vyvinout a hlavně ověřit konkrétní ideje konceptu Smart City. Cíle projektu jsou následující: omezit průměrnou spotřebu energie a s ní související emise CO2 ve vybraných čtvrtích o 50 %, vyrábět z OZE více než 17 MW elektřiny, ušetřit 95 tun CO2 z dopravy pomocí e-mobility a vytvořit alespoň 1500 pracovních míst.

V Mnichově se věnují následujícím oblastem Smart City: seznámování obyvatel s vybranými technologiemi Smart City, sbírání dopravních dat a poskytování signálu wi-fi pomocí sloupů veřejného osvětlení, multimodální mobilitě s důrazem na čisté způsoby dopravy, energetickým úsporám v domech a domácnostech, využití geotermální energie, ukládání nevyužité energie.

Tato témata se začínají řešit i v českých městech a zkušenosti z Mnichova jsou použitelné také u nás.  Němečtí hostitelé byli velmi otevření a férově uváděli jak úspěchy, tak i potíže při realizaci projektu. Podle jejich názoru je pro každé použití Smart City technologií naprosto zásadní získat důvěru a zájem obyvatel. Vybudování důvěry si vyžádá hodně času a mnoho sil. Získaná data o městě a chování obyvatel musí být anonymní avšak veřejná, což je zajištěno pomocí volně dostupné aplikace Munich SmartCity app. Já osobně jsem ocenil informaci, že instalace stmívacího veřejného osvětlení se finančně nevyplatí, protože současná LED světla mají malou spotřebu energie a stmíváním se už mnoho neušetří. V okrajových částech města to ale má smysl kvůli ochraně volně žijících zvířat a hmyzu. Využívat sloupy VO na dobíjení elektromobilů není vhodné a vyplatí se udělat samostatné nabíječky.

V Mnichově dobře funguje kombinace cyklistiky a veřejné dopravy vlakem a metrem. Každý chodník pro chodce má vyhrazen široký pruh pro cyklisty. Na frekventovaných místech jsou k dispozici i městská kola a elektrokola. Energetická renovace bytových domů z 60. a 70. let je samozřejmě ekonomicky výhodná, ale domluva s nájemníky rozsáhlejších bytových domů je často svízelná. Osobně mě toto překvapilo, protože jsem obecně považoval Němce za velké fanoušky efektivnosti a technické vyspělosti. Pilotní využití geotermální energie (13 MW) se povedlo a v plánu jsou další vrty v jiných čtvrtích. Pro ukládání nevyužité energie z instalovaných FVE se využívá virtuální baterie s kapacitou 1 MWh.

Popisovaná opatření se zavádějí přednostně v renovované čtvrti Neuabing-Westkreuz na západním okraji Mnichova. Realizaci projektu má v gesci městská organizace Münchner Gesellschaft für Stadterneuerung mbH, jejíž pracovnice paní Hana Riemer, rodilá Češka, nás celou dobu provázela a ochotně zodpovídala všechny otázky.

Autor by rád veřejně poděkoval pracovníkům SEMMO i mnichovským hostitelům za zajímavé informace a podnětné poznatky.