SEMMO ve spolupráci se zástupci E.ON vypracovalo metodický dokument Jak na to v Energetice?, který se podrobně věnuje tématu udržitelné energetiky a doplňuje obecnou metodiku Czech Smart City Clusteru.

Vycházejíce z potřeb a iniciativ zástupců obcí a měst dokument těží z bohatých znalostí a zkušeností autorů a představuje hlavní činnosti udržitelné komunální energetiky:

  • zřízení pozice energetického manažera
  • strategické dokumenty
  • komplexnost projektů
  • motivace k úsporám energie
  • vyhodnocování a předkládání pravidelných zpráv o energetickém managementu

Přílohy nabízí příklady dobré praxe a přehled umístění udržitelné energetiky v rámci správy města.

Obě metodiky jsou ke stažení na tomto odkazu.