Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) dnes v rámci programu EFEKT otevřelo výzvu 10/2019, která je určena na zavádění systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu. Zažádat o financování mohou kraje, podnikatelé, města/obce a městské části nad 5 tisíc obyvatel.

Dotace je určena na tvorbu dokumentů nutných k zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu, organizaci (definici procesů, odpovědností, toků informací apod.), přípravu systémů pro monitorování a vyhodnocování spotřeby energie. Zavedený systém by měl odpovídat požadavkům ČSN EN 50001 nebo EMAS.

Na zavedení energetického managementu je třeba nejprve provést výběr „dodavatele“. Při výběru nejvhodnějšího dodavatele bude veřejným subjektem provedeno vyhodnocení nabídek podaných výběrové řízení. Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek se předkládá poskytovateli dotace po schválení žádosti o dotaci.

Podat žádosti je možné průběžně do 30. září 2019. Maximální výše podpory je 500 tis. Kč, a zároveň maximálně 70 % celkových uznatelných nákladů. Podpora je poskytována ex-ante.

Pokud máte zájem o pomoc s přípravou žádosti, kontaktujte Jaroslava Klusáka, předsedu SEMMO.

Podrobné informace, včetně formulářů a povinných příloh najdete na stránkách poskytovatele.