Společné výzkumné středisko Evropské komise právě vydalo novou příručku „Jak vytvořit plán udržitelné energetiky a klimatické změny (SECAP)“. 

V souladu s cíli Paktu starostů a primátorů pro rok 2030 příručka obsahuje informace o přizpůsobování se změnám klimatu.

Publikace je rozdělena na tři části:

1. SECAP proces: krok po kroku směrem k nízkouhlíkovým a klimatickým změnám odolným městům do roku 2030

2. Výchozí inventář emisí (Baseline Emission Inventory, BEI) a hodnocení rizik a zranitelnosti (Risk and Vulnerability Assessment, RVA)

3. Pravidla, klíčové kroky, osvědčené postupy pro zmírňování a přizpůsobení se změně klimatu a financování SECAP.

Materiály jsou volně dostupné v anglickém jazyce v online knihovně

Pro případné dotazy týkající se příručky můžete kontaktovat technickou asistenční službu: JRC-COM-TECHNICAL-HELPDESK@ec.europa.eu.