Zdroj příspěvku: https://www.enviweb.cz/121456?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss_clanky

Transformace energetiky je zásadní pro úspěšné plnění klimatických cílů a zajištění energetické bezpečnosti a soběstačnosti České republiky. Nejen kvůli aktuálním trendům v ekonomice, vysokým cenám emisních povolenek, elektřiny a zemního plynu je ale nutné transformaci české energetiky urychlit. Svaz průmyslu a dopravy ČR proto vyzval vládu a ministerstvo… …