Zdroj příspěvku: https://www.enviweb.cz/121363?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss_clanky

PENNY snižuje spotřebu energie rychleji, než plánovalo. Od roku 2014 na svých prodejnách snížilo spotřebu elektrické energie o 13 %, v rámci svých distribučních center pak o 25 %. Celkově pak snížilo svoji uhlíkovou stopu o polovinu. PENNY tak plní své cíle, když si před 10 lety stanovilo dva hlavní cíle, a to snížit do roku 2022 spotřebu energií o 9,3 %, a zároveň… …