Potřebuje Vaše město, obec nebo kraj podpořit v rozvoji a implementaci inovativních finančních schémat? Zaregistrujte se do právě běžící výzvy a využijte odborného mentoringu.

Výzva pro mentees pro 1. cyklus PROSPECT+ Programu budování kapacit je nyní otevřena. Místní nebo regionální samosprávy, které mají zájem dozvědět se od zkušeného mentora o financování projektů se sníženou závislostí na dotacích, se nyní mohou přihlásit do programu.

Jste další mentee?
Abyste se stali mentee, měli byste být přímo zapojeni do financování a realizace místního projektu udržitelné energie a klimatu. Váš projekt by měl být součástí místního nebo regionálního akčního plánu pro udržitelnou energii a klima nebo podobného a měl by být alespoň v přípravné fázi. Jako mentee byste měli být schopni komunikovat s dalšími odborníky a politickými představiteli ve vaší organizaci a usnadňovat přenos znalostí a replikaci inovativního finančního schématu na území.

Jste způsobilí přihlásit se jako mentee, pokud zastupujete místní nebo regionální orgán ze 44 způsobilých zemí1 a váš projekt zahrnuje jednu z těchto tematických oblastí:

  • veřejné budovy,
  • soukromé budovy,
  • veřejné osvětlení,
  • doprava,
  • meziodvětvové.

Splňte své klimatické cíle
Jako mentee budete mít příležitost učit se z jiných projektů realizovaných v Evropě a aplikovat to, co jste se naučili, ve vašem kontextu. Také získáte na míru šitou pomoc přizpůsobenou vašim cílům a potřebám v oblasti budování kapacit, konfrontujete nápady s kolegy a nakonec se podělíte o své zkušenosti a vyzvěte své znalosti, abyste přišli s novými řešeními. Mentoři 1. vzdělávacího cyklu jsou již známi. Pocházejí z Rakouska, Česka, Portugalska, Francie, Irska, Španělska, Chorvatska, Bulharska a Slovinska.

Přihlaste se nyní!
Co se můžete naučit v prvním vzdělávacím cyklu? Naučte se financovat svůj projekt udržitelné energie a klimatu pomocí inovativních finančních schémat. Ke snížení závislosti na dotacích nabízí PROSPECT+ Program budování kapacit inovativní schémata financování, která jsou často flexibilnější a rychlejší než tradiční financování. 1. výukový cyklus nabízí následující řešení:

Výzva pro mentees bude otevřena do 28. ledna 2022. Neváhejte a odešlete svou žádost, abyste se stali PROSPECT+ mentee již nyní!

Nestihli jste webinář o inovativním financování? Zapojte se do projektu PROSPECT+ a znovu se podívejte na to nejlepší, o čem diskutovali odborníci!