Technologické centrum AV ČR pořádá již řadu let tzv. semináře na poptávku ke všem aspektům rámcových…