Návrh plánu byl připraven na základě požadavků EU obsažených v balíčku „Čistá energie pro všechny Evropany“, jehož cílem je vytvořit z Evropy lídra v oblasti obnovitelných zdrojů energie, zvýšit energetickou soběstačnost evropských států a naplnit závazky vyplývající z Pařížské klimatické dohody.

Vzniklý plán se zaměřuje na vnitrostátní cíle pro jednotlivé dimenze, politiky a opatření pro naplnění těchto cílů, analýzu současného stavu a posouzení dopadu plánovaných opatření. Jednotlivé dimenze jsou následující:

  • dekarbonizace
  • energetická účinnost
  • energetická bezpečnost
  • vnitřní trh s energií
  • výzkum, inovace a konkurenceschopnost

SEMMO podporuje navýšení podílu obnovitelných zdrojů na 23%. V navýšení podpory rozvoje OZE a v kombinaci projektů OZE a energetické účinnosti vidí SEMMO možnost rozvoje komunitních projektů, které jsou z pohledu municipalit jednou z klíčových možností jak v decentrální energetice ovlivňovat energetickou soběstačnost a podporovat koncepci Smart City.

Plné znění Vnitrostátního plánu ČR v oblasti energetiky a klimatu si můžete přečíst na stránkách MPO.