Akce a události

2020 Konference NSZM – Olomouc, 23.-24.1.20

Národní síť Zdravých měst pořádá každoroční konferenci s potitulem Síťujeme a podporujeme obce. Ve dvou dnech na zájemce z územní veřejné správy a spolupracujících institucí a organizací čekají následující aktivity: PŘÍKLADY A INSPIRACE Z OBCÍ - plánování a řízení,...

Energetický management pro veřejnou správu – Praha, 21.1.-22.1.20

V lednu se koná již 11. ročník konference zaměřené na energeticky úsporná opatření ve veřejné správě – zavádění energetického managementu, energetiku budov, financování projektů, EPC, využívání OZE, zavádění principů Smart City. Stejně jako v předešlých letech budou...