Dobrá praxe
ve městech a obcích

Sdílíme prověřená řešení, zajímavé nápady a inspirativní domácí a zahraniční projekty.

Využití biomasy v soustavě zásobování teplem

Slavičín, Česká republika, 2011

„…cílem je vytvořit v regionu tvořeném městy Brumov-Bylnice, Slavičín a jejich nejbližším okolím dlouhodobě udržitelný místní trh s biomasou.“

– Energetická agentura Zlínského kraje

„…je překvapivě důležité, aby se lidé odvážili přemýšlet a realizovat věci novým způsobem.“

Saara Vauramo, programová ředitelka Green Capital 2021

„…dával jsem vám všem rozkazy (smích), ale myslete hlavně na svůj vlastní rozvoj… a čím můžete přispět nizozemské společnosti.“

Louis Hiddes, zakladatel a do února 20 ředitel Mijnwater B.V.

Městský rozvoj v pasivním standardu

Heidelberg, Německo, 2008-2022

„Obyvatelé Bahnstadtu se v průzkumu vyjádřili, že jsou velmi spokojeni s bydlením v pasivních domech, s kvalitou vzduchu i s vnitřními teplotami v zimě. “

Spolupráce s obyvateli města na úsporách energie

Frankfurt nad Mohanem, Německo, 2008

„Frankfurt má za cíl být zeleným a inkluzivním městem pro všechny své obyvatele. Proto byla s občany a soukromým sektorem vyvinuta široká škála opatření na úsporu energie. Tento přístup zdola nahoru je klíčovým faktorem úspěchu při plnění cílů Paktu primátorů do roku 2020. “

Peter Feldmann, starosta Frankfurtu nad Mohanem

Crowd-investing do solární energie

Križevci, Chorvatsko, 2018

„Spustili jsme crowd-funding kampaň k získání ve výši 30 000 EUR nutných k vybudování solární elektrárny. A jaké bylo naše překvapení: za pouhých deset dní byl investiční projekt plně zafinancován! “

Sandra Vlašić, Zelena energetska
zadruga (ZEZ)

Fond úspor energie

Litoměřice, 2014

Máme jasně definovaný dlouhodobý cíl v Energetickém plánu města a Strategickém plánu rozvoje, který je v rámci Strategického týmu města každoročně vyhodnocován a jsou navrhována další opatření a nástroje pro jeho dosažení.

Ladislav Chlupáč, starosta města

Pomocí už v zahraničí ověřených metod osadíme v Pelhřimově ovládání osvětlení vnitřních i venkovních prostor pomocí čidel, automatickým definováním časových intervalů pro svícení a dalšími energeticky úspornými nástroji.

Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

Všechny zkušenosti na jednom místě

Archiv projektů

Připraveni na energetickou revoluci?

S námi využijete energii efektivně