Město Tábor dokončilo v závěru roku 2017 první etapu energeticky úsporných kroků. Cílem bylo zjistit skutečnou energetickou náročnost budov v souvislosti s jejich využitím. Proběhly zpracování a aktualizace energetických auditů všech městských budov, a to nejen legislativou vyžadovaných. Součástí energetických auditů je výpočet nákladů na účinná úsporná opatření dané budovy. Tím si úřad vytvořil zásobník efektivních opatření pro celkové zvyšování úspor energií.

V návaznosti na audity provádí město ladí svůj postup zaváděného systému managementu hospodaření energiemi s normou ČSN EN ISO 50001 tak, aby mohl být celý systém následně certifikován certifikačním orgánem CQS dle platných norem. Plán příprav na certifikaci zahrnuje energetická hospodářství nejen samotného městského úřadu, ale také všech městských organizací a mateřských a základních škol zřízených městem. Celý proces je naplánován do konce roku 2018.

Město si od těchto kroků mimo jiné slibuje nižší náklady na spotřebu energií, přiznává si vlastní odpovědnost za snižování emisí při výrobě energií, a zároveň je vnímá jako vlastní konkurenční výhodu a součást image moderního města.

Zdroj: usv.udrzitelne-mesto.cz