Zelená střecha na přístavbě úřadu MČ Bratislava – Karlova Ves

V roce 2021 byla zřízena nová extenzivní vegetační střecha o výměře 585,00 m2 na přístavbě Místního úřad Městské části Bratislava-Karlova Ves. Kromě úspor energií (z dostupných publikovaných dat vyplývá, že zelené střechy mohou ušetřit od 1,8 kWh/m2 do 6,8 kWh/m2 v případě chlazení a 6,44 kWh/m2 na vytápění), mají zelené střechy také významný vliv na zabraňování přehřívání budovy během letních vln veder, jakožto na zachytávání a zpomalování odtoku srážkové vody. Plocha je řešena v půdorysu dynamicky – křivkami, potlačující strohé tvary zařízení na střeše i samotného půdorysu. Použity jsou výlučně přírodní materiály.

Nově vybudovaná vegetační střecha v Karlově Vsi byla zároveň navržena tak, aby podporovala i biodiverzitu. Zachovává se různorodost a pestrost, jelikož jsou zde vysazeny rozličné druhy s rozličnou výškou porostu od původní zaštěrkované plochy, přes nízkou vegetaci rozchodníků na ploše 292,00 m2 až po vysazené trvalky a vyseté luční květiny o celkové výměře 125 m2. Kromě vegetace je nově vytvořená vegetační střecha doplněna také o drobný vodní prvek sloužící k napájení ptactva v době sucha, či o různé kusy dřeva a rostlinného materiálu, které slouží jako útočiště pro hmyz a jiné bezobratlé živočichy.

Autorka textu a fotografií: Ing. Zuzana Hudeková, PhD., MČ Bratislava- Karlova Ves