Konference „Energie v rukou měst“

Litoměřice 27.- 28. 2. 2019

Konferenci pořádá Sdružení energetických manažerů měst a obcí (SEMMO) a Národní síť Zdravých měst České republiky (NSZM) ve spolupráci s evropským sdružením měst a obcí zaměřených na udržitelnou energetiku Energy Cities a městem Litoměřice. 

Odborná konference a workshop jsou určeny zejména zástupcům měst, obcí, regionů a jejich partnerům, kteří mají zájem o prosazování inovativních postupů v oblasti úspor energie, využití obnovitelných zdrojů a udržitelné dopravy na municipální úrovni.

Akce si klade za cíl:

 • přiblížit praktické a ověřené příklady v uvedených tematických oblastech, jak z domova, tak ze zahraničí;
 • diskutovat právní aspekty energetické soběstačnosti a vlastních energetických i vodních zdrojů měst;
 • ukázat přínosy systémového plánování a efektivní realizace energetických a dopravních opatření;
 • informovat o aktuálních možnostech financování projektů úspor energie, využití OZE a udržitelné dopravy z domácích i evropských programů;
 • představit možnosti spolupráce měst a obcí a odborných partnerů se Sdružením energetických manažerů měst a obcí a Národní sítí Zdravých měst ČR

Potvrzení řečníci jsou:

 • Jan JOHANSSON – energetický manažer města Växjö, Švédsko, které se pyšní prestižním oceněním European Green Capital 2018
 • Jana CICMANOVÁ – Energy Cities, kancelář Paktu starostů a primátorů
 • Andreas PIONTEK – Evropská investiční banka
 • Hana RIEMER – Smart City Mnichov
 • Christoph GOLLNER- JPI Urban Europe
 • Jan KŘÍŽ – Ministerstvo životního prostředí ČR
 • René NEDĚLA- Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Pro podrobnější informace kontaktujte za organizátorský tým Jaroslava Klusáka, tel. 773 165 574, klusak@semmo.cz.