Centrum dopravního výzkumu spolu s partnery pořádá v polovině října 10. ročník česko-slovenské konference. Cílem letošního ročníku je přinést aktuální poznatky z oblasti vlivu dopravy na kvalitu ovzduší, hlukovou zátěž a celkové znečištění životního prostředí.

Konference je určena pro pracovníky státní správy a samosprávy, výzkumných ústavů, vysokých škol, studenty, odbornou veřejnost a je akreditována podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků.

Veškeré info o akci, včetně programu a registrace najdete na webu pořadatelů.