Zeleň představuje jeden z nástrojů, jak se města mohou vypořádat s přehříváním v době letních veder. Softwarový nástroj Tree Check PRO umožňuje modelování přínosu stromů v čase a vyhodnocení dopadů plánovaných investic na mikroklima ve městě.

Registraci a více o programu na webinář zaměřený na plánování veřejných prostranství v době teplotních extrémů naleznete zde.