V návaznosti na úspěch projektu Horizont 2020 PROSPECT bude nový PROSPECT+ nadále umožňovat regionálním a místním samosprávám v celé Evropě financovat a realizovat jejich akční plány pro udržitelnou energii pomocí inovativních finančních schémat.

Města jsou hlavními přispěvateli ke znečištění a změně klimatu, ale mají také sílu a příležitost dosáhnout nejvyšších úspor, být dobrým příkladem a řídit energetickou tranzici. Financování projektů místních samospráv v oblasti udržitelné energie a klimatu brání především nedostatečná vnitřní kapacita k identifikaci nejvhodnějších a nákladově nejefektivnějších finančních nástrojů a modelů implementace.

Ambicí PROSPECT+ je zajistit, aby více než 200 měst a regionů EU v alespoň 20 evropských členských státech zlepšilo své kapacity, pokud jde o financování a provádění svých plánů pro udržitelnou energii a klima (SECAP) a podobných udržitelných plánů, a účinně tak urychlily dosažení klimatické a energetické cílů.

Účastí v programu PROSPECT+, kde budou zkušení zástupci vybraných místních a regionálních samospráv sdílet své zkušenosti prostřednictvím mentoringu, budou účastníci identifikovat nová schémata financování, jak interaktivně překonat nebo se vůbec vyvarovat problémům při financování implementace svých energetických a klimatických plánů. Účastníci budou mít také příležitost připojit se ke skupině „Community of Practice“ zřízené s cílem usnadnit další výměnu osvědčených postupů a přispět k diskusi o překážkách, kterým místní orgány čelí, pokud jde o včasné a optimální investice do udržitelné energie a nízkoemisní dopravy.

Vzdělávání v PROSPECT+ bude pokračovat prostřednictvím 5 výukových témat zaměřených na inovativní schémata financování veřejných budov, soukromých budov, veřejného osvětlení, dopravy a meziodvětvové kategorie, přičemž větší pozornost bude věnována zlepšení rozhodování měst o tom, jak vybírat projekty. pro financování a také jak posoudit a zajistit, aby byly projekty finančně připraveny.

Přihlášky do 1. programu budování kapacit jsou otevřeny od 29. listopadu 2021.

Místní a regionální orgány ze 44 způsobilých zemí mohou požádat o účast v jednom z cyklů budování kapacit, ať už v roli mentora, nebo mentee. První výzva k podávání žádostí bude otevřena od listopadu 2021 do ledna 2022 a bude probíhat ve dvou krocích:

  • Výzva pro mentory bude otevřena od 29. listopadu do 17. prosince 2021.
  • Výzva pro mentees bude otevřena od 3. ledna do 25. ledna 2022.

Vzdělávací proces potrvá přibližně 6 měsíců, včetně přibližně pěti online setkání a jednoho osobního setkání, pokud okolnosti dovolí vycestovat.

Další otázky týkající se procesu podávání žádostí, jako je způsobilost, kritéria výběru a přiřazování, způsoby účasti pro mentory a mentorované osoby, stejně jako očekávaný závazek, budou popsány v pokynech pro žadatele. Vše bude také vysvětleno v informativním webináři pro žadatele, který se bude konat v lednu 2022.

Zůstaňte s námi v kontaktu

Termíny informativního webináře budou zveřejněny na webu PROSPECT+ a LinkedInu Budování kapacit pro města a kraje. Chcete-li rozšířit síť PROSPECT+, zveme vás ke sledování, lajkování a interakci s námi! Zůstaňte naladěni pro další informace.

Konsorcium PROSPECT+ vám přináší 6 hlavních partnerů z PROSPECT (The Institute for European Energy and Climate Policy – IEECP, University of Piraeus Research Center – UPRC, European Federation of Agencies and Regions for Energy and Environment – FEDARENE, Energy Cities, Eurocities, Regionální energetická agentura Horního Rakouska – ESV), se 4 novými agenturami, které budou působit jako mentoři (Sdružení energetických manažerů měst a obcí České republiky – SEMMO, Energetická agentura TIPPERARY, Energetická agentura Podravje – ENERGAP, Městská rada Valladolid – INNOLID). Všichni noví partneři byli úspěšnými mentory v PROSPECT, a tak poskytují vnější pohled na to, jak program probíhal dříve. Kromě toho byla společnost adelphi yzvána, aby posílila kapacity pro přilákání financování a poskytnutí nového úhlu pohledu.