Dne 4. října 2021 došlo k navázání významné spolupráce a podpisu memoranda mezi Bureau Veritas a Sdružením energetických manažerů měst a obcí. Cílem je vzájemně sdílet příklady dobré praxe a společně vzdělávat města a obce v oblasti udržitelné energetiky a efektivního hospodaření s energiemi.

V této oblasti má Bureau Veritas zkušenosti a naše spolupráce se týká zejména:

Doufáme, že společně budeme municipalitám pomáhat k odpovědnému hospodaření s energiemi a přispívat tak k udržitelné budoucnosti našich měst a obcí.