V návaznosti na úspěšnou sérii webinářů pořádaných s Českou komorou architektů jsme připravili pokračující sérii online debat s názvem „Šetrná řešení v praxi“, jejíž cílem je seznámit architekty a další zájemce s nejnovějšími šetrnými řešeními a jejich praktickým použitím. Patnáctá z letošní série debat  se uskuteční 28.7.  od 16:00 online prostřednictvím aplikace Zoom. V tomto webináři se zaměříme na zelené střechy a jejich výhody nejen pro investora, ale i pro okolí, společnost a obecně jejich na zkvalitnění života. Mluvčí se zaměří v rámci debaty na:

  • Představení příručky Ekonomika a přínosy zelených střech. Příručka pro investory, architekty a projektanty představující efektivitu zelených střech.
  • Případové studie ekonomických přínosů zelených střech

 Mluvčí: 

Členové Rady – odborníci v jednotlivých tématech budou sdílet svoje zkušenosti s architekty a projektanty, představí různé možnosti řešení, ukázky případových řešení, případně check list, na co nezapomínat při navrhování. Účastníci budou mít příležitost ptát se mluvčích na konkrétní problémy, či řešení. Cílem série je zvýšení povědomí o řešeních, technologiích a materiálech pro využití při projektování a poptávání udržitelných budov.

Všechny webináře ze série jsou pro členy ČKA honorovány 5 body v rámci celoživotního vzdělávání. 

Akce je zdarma, registrace je možná na tomto odkazu.

Zdroj: CZGBC