Ve spolupráci s Institutem veřejné správy Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity pořádá Národní síť Zdravých měst každoroční konferenci. Tematicky se tentokrát zaměří na kvalitu života, zdraví, udržitelný rozvoj a místní agendu 21. 

Program, řečníky a praktické informace najdete na webu akce: https://konference2021.zdravamesta.cz/