Energetická agentura Zlínského kraje spolu s Univerzitním centrem energeticky efektivních budov ČVUT pořádají studijní návštěvu regionu. Cílem je představit realizované příklady dobré praxe, které přispívají ke zvýšení energetické efektivity v obcích a dlouhodobě ke snížení emisí oxidu uhličitého. Vzhledem k epidemiologické situace se akce uskuteční on-line prostřednictvím platformy MS TEAMS a zúčastní se jín partneři projektu LC DISTRICTS a jejich stakeholdeři.

Na setkání budou prezentovány tyto projetky:

  • Energetický akční plán a plán financování energetické účinnosti Zlínského kraje
  • Snížení energetické náročnosti nemocnice v Uherském Hradišti
  • Výstavba nové hasičárny v pasivním standardu v Holešově

Akce se koná v anglickém jazyce a registrovat na ni se můžete na adrese tomas.perutka@eazk.cz.

  Projekt LC DISTRICTS „Towards low carbon city districts through the improvement of regional policies“ je podpořen z Programu INTERREG EUROPE financovaném z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).