Inovační odborníci z municipalit a soukromého sektoru se budou dělit o své praktické zkušenosti s vytvořením a provozováním one-stop-shop (jednotné kontaktní a konzultační místo pro úspory energie) v 11 různých evropských lokalitách. Během závěrečné akce projektu INNOVATE, který je financován EU z programu Horizont 2020, získáte praktické informace a užitečná doporučení ke svým vlastním aktivitám.

Webinář se skládá z následujících bloků:

  • Řešení problémů účastníků webináře: Otázky a odpovědi. Budete mít možnost položit své otázky, mluvit o svých vlastních problémech a vyměňovat si své projektové nápady s partnerskými městy a organizacemi INNOVATE. (14:00 – 15:30)
  • Národní networking. V rámci své země se propojíte s kolegy a odborníky na inovace ve vašem místním jazyce. Každou lekci bude hostit odborník z dané země. Zahrnuté země: Francie, Belgie, Velká Británie, Nizozemsko, Švédsko, Dánsko, Lotyšsko, Kypr, Itálie, Španělsko a Česká republika. (15:30 – 16:00)
  • Odborná přednáška o možnostech financování one-stop-shop Evropskou investiční bankou: Jean-Francois Leprince a Anne Nouviaire z EIB poskytnou několik pohledů na možnosti financování energetických projektů v rámci EU. Dále vám poskytneme aktuální informace o iniciativě  EU Renovation Wave.

Za účelem hladkého průběhu webináře zveme všechny účastníky, aby si v předstihu prohlédli průvodce (INNOVATE guide – Jak nastavit one-stop-shop). Zde najdete klíčová poučení z projektu INNOVATE a doporučení, která vám pomohou nastartovat váš projekt. Po přečtení vás možná napadnou další dotazy, které byste chtěli s našimi odborníky prodiskutovat.

Registrace na akci je na tomto odkaze.