Dne 29. dubna 2020 organizátor akce oznámil její fyzické zrušení. V současné chvíli je zvažována náhradní akce, která by byla uspořádána digitálně, s programem reflektujícím aktuální situace v oblasti energetiky v důsledku COVID-19 epidemie.

Poslední týden v červnu se bude konat již patnáctý ročník Týdne EU o udržitelné energii (EUSEW), jedna z největší akcí svého druhu, která poskytuje celkový přehled o dění a trendech v této oblasti v Evropě.

EUSEW je iniciativou založenou Evropskou komisí v roce 2006. Nabízí zapojení do řady aktivit zaměřených na budování bezpečné energetické budoucnosti pro Evropu, ukazuje příklady dobré praxe a umožňuje vytváření partnerství.

Akce spojuje veřejné instituce, regiony a města, soukromé společnosti, nevládní organizace a spotřebitele, aby podporovali iniciativy na úsporu energie a směřovali k obnovitelným zdrojům energie pro čistou, bezpečnou a účinnou energii.

Vedle nabitého týdne v Bruselu se konají i doprovodné akce v celé Evropě:

  • Energy Days – aktivity pořádané municipalitami a soukromými organizacemi v celé Evropě na podporu čisté energie a energetické účinnosti
  • EU Sustainable Energy Awards – ocenění nejzajímavějších a nejodvážnějších inovací

Detailní program je průběžně aktualizován na stránkách akce.