„Česko chrání klima“ je nový osvětový dokument, vytvořený týmem
tým CI2 ve spolupráci s 16:9 Productions u příležitostí 50. výročí Dne Země. 

Hned tři členové SEMMO – Brno, Litoměřice a Žďár nad Sázavou – nasdíleli své zkušenosti s opatřeními, která zavedli za účelem zlepšení životního prostředí ve svých městech.

Příklady dobré praxe zahrnují oblast energetických úspor, čisté mobility, využívání obnovitelných zdrojů či budování modro-zelené infrastruktury.