Zdroj příspěvku: http://www.mpo.cz/cz/energetika/rao/aktualizace-koncepce-nakladani-s-radioaktivnimi-odpady-a-vyhorelym-jadernym-palivem-v-cr--251133/

Vláda projednala a schválila svým usnesením č. 597 ze dne 26. srpna 2019 aktualizaci dokumentu „Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem v České republice“ (dále jen „Koncepce“). Aktualizace Koncepce byla na Ministerstvu průmyslu a obchodu provedena na základě řízení o porušení Smlouvy o fungování EU č. 2018/2025 (tzv. infringementové řízení), v němž Evropská komise vytýkala ČR nedostatky vnitrostátního programu podle směrnice Rady 2011/70/EURATOM, kterou se stanoví rámec Společenství pro odpovědné a bezpečné nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem.