V květnu letošního roku EU dokončila revizi rámce své energetické politiky, který stanoví regulační podmínky pro přechod na čistou energii tím, že přijala všechny čtyři zbývající návrhy obsažené v balíčku nazvaném Čistá energie pro všechny. Balíček návrhů nazvaný Čistá energie pro všechny Evropany vznikl v listopadu 2016 a obsahuje osm legislativních aktů, které přispívají k formování Energetické unie a k plnění unijních závazků podle Pařížské dohody.

Důsledek pro municipality je především v jiném pojetí významu decentrální energetiky a důrazu na energetickou bezpečnost. Zároveň roste role všech kategorií spotřebitelů, a to jak při rozhodování se o způsobu zásobování energií (nejen elektřinou), tak také v tom, do jaké míry mohou být sami nebo ve skupině výrobci energie.

Při nastavování nové legislativy v ČR budou diskutována tyto témata: kombinace velkých a malých zdrojů, prosumers, role obcí a krajů v zásobování obyvatel, snižování energetické náročnosti v budovách i v infrastruktuře, téměř ostrovní provozy, další postup při nahrazení uhlí u malospotřebitelů, využití odpadů jako zdroje energie, smart grid, bateriové úložiště, poradenství v energetice a financování energetických úspor.

Obce by měly být na tuto diskuzi připraveny a měly by mít koncepci energetických úspor a zásobování energií, a to jak svého majetku, tak všech dalších aktérů v území. Koncepce by měla vycházet z principu prosumers a definovat, jak chce municipalita rozvíjet zásobování energiemi a spolupráci s dodavateli a stejně tak jasné cíle, které se týkají snižování spotřeby energií.