Jsme SEMMO

Našim cílem je vytvoření účinné platformy, kde si obce a odborní partneři budou moci předávat informace z oblasti udržitelné energetiky a dopravy a prosazovat své zájmy a potřeby na národní úrovni.

O sdružení

Sdružení energetických manažerů měst a obcí je sdružením měst a obcí se zájmem o realizaci energeticky úsporných opatření, využití obnovitelných zdrojů, či související řešení v dopravě.

Vize

Chceme být vysoce důvěryhodným sdružením podporujícím rozvoj udržitelné energetiky a dopravy ve městech a obcích.

Mise

Naším posláním je: 

  • šířit příklady dobré praxe
  • vzdělávat česká města a obce v oblasti udržitelné energetiky a dopravy
  • přispívat k tomu, aby města a obce hospodařily s energií efektivně

Cíle

Pro naplnění svého poslání jsme si vytyčili následující cíle:

 

  • vytvořit účinnou platformu pro předávání informací v oblasti udržitelné energetiky a dopravy
  • vzdělávat města a obce na seminářích a konferencích
  • zapojovat města a obce do inovativních projektů a činností
  • podpořit účinné partnerství mezi městy a odbornými partnery
  • hájit nezávislost a usilovat o konkurenceschopnost měst a obcí

Budoucnost utváříme společně

Členové sdružení

Připraveni na energetickou revoluci?

S námi využijete energii efektivně

Designed by Jiří Háček.cz, videos by Street Dog s.r.o.