Dobrá praxe
ve městech a obcích

Sdílíme prověřená řešení, zajímavé nápady a inspirativní domácí a zahraniční projekty.

Fond úspor energie

Litoměřice, 2014

Máme jasně definovaný dlouhodobý cíl v Energetickém plánu města a Strategickém plánu rozvoje, který je v rámci Strategického týmu města každoročně vyhodnocován a jsou navrhována další opatření a nástroje pro jeho dosažení.

Ladislav Chlupáč, starosta města

Pomocí už v zahraničí ověřených metod osadíme v Pelhřimově ovládání osvětlení vnitřních i venkovních prostor pomocí čidel, automatickým definováním časových intervalů pro svícení a dalšími energeticky úspornými nástroji.

Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

Připraveni na energetickou revoluci?

S námi využijete energii efektivně