Články

SMART Česko

Smart City hýbe moderním světem a nejinak je tomu i v České republice, kde je aktuálně realizována řada projektů řešících zejména dílčí otázky v oblastech dopravy, energetiky, vodohospodářství či odpadového hospodářství. Být...

Energetický zákon

Současný zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, nabyl účinnosti 1. ledna 2001. Od svého schválení prošel mnoha novelami (asi 25), a to zejména v důsledku povinnosti implementovat...