Rozhovor se starostou Kolína

V říjnu 2019 schválila zastupitelstvo města vstup Kolína do SEMMO a město se stalo pátým členem sdružení. Se starostou Kolína, Michaelem Kašparem, proběhl v prosinci 2019 následující rozhovor. Jak hodnotíte současné aktivity měst a obcí v oblasti energetického...

SMART Česko

Smart City hýbe moderním světem a nejinak je tomu i v České republice, kde je aktuálně realizována řada projektů řešících zejména dílčí otázky v oblastech dopravy, energetiky, vodohospodářství či odpadového hospodářství. Být „smart“ však znamená zejména nahlížení...

Energetický zákon

Současný zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, nabyl účinnosti 1. ledna 2001. Od svého schválení prošel mnoha novelami (asi 25), a to zejména v důsledku povinnosti implementovat...

Aktuální výzvy programu Horizont 2020

Má Vaše obec zájem zapojit se do mezinárodního projektu? Podívejte se na přehled aktuálních a budoucích výzev programu Horizont 2020, který financuje projekty mezinárodní spolupráce. Stav výzvy Název výzvy Uzávěrka výzvy otevřená LC-SC3-B4E-1-2020: Towards highly...

Zpráva z cesty do Mnichova

Koordinátor Smart City ve Žďáru nad Sázavou Michal Bačovský se podělil o své zážitky a dojmy z návštěvy Mnichova ve dnech 25. a 27. 9. 2019. Sdružení energetických manažerů měst a obcí (SEMMO) v září zorganizovalo pro starosty a energetiky studijní cestu do bavorského...