Technologické centrum AV ČR pořádá dne 15. října 2020 on-line formou národní informační den, zaměřený jednak na témata výzvy European Green Deal (EGD) programu Horizont 2020, která má být otevřena dne 18. 9. 2020, a jednak na klastr 5 (Klima, energie a doprava) programu Horizont Evropa (2021 -2027).

Program je následující:

10:00 – 10.05 Uvítání a technický úvod
10:05 – 10.35 Výzva Zelené dohody pro Evropu (European Green Deal Call – EGD) – poslední velká výzva programu Horizont 2020 s alokací 1 mld. € – Jana Čejková, TC AV ČR
10:35 – 10:55 Dosavadní zapojení subjektů z ČR do programu Horizont 2020 v oblasti SC3 – ENERGIE, SC4 – DOPRAVA a SC5 – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – Daniel Frank, TC AV ČR
10:55– 11:10 Horizont Evropa – výhled pro další rámcový program –
Veronika Korittová, TC AV ČR
11:10 – 11:30 Klastr 5 – klima, energetika a doprava – aktuality z přípravy prvního pracovního programu v Horizontu Evropa – Tereza Čížková, Ministerstvo dopravy; delegát stínového programového výboru klastru5
11:30 – 11:40 Přestávka
11:40 – 12:00 Partnerství a mise v programu Horizont Evropa – Michaela Vlková, TC AV ČR
12:00 – 12:20 Zkušenosti z úspěšných projektů –Václav Smítka, AMIRES
12:20 – 12:40 Prostor pro dotazy

V případě zájmu je třeba se registrovat. Registrovaní účastníci dostanou před akcí pokyny, jak se připojit.