Síť měst CIVINET Česká a Slovenská republika, z.s., Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., společně s městem Litoměřice pořádají seminář k představení aktivit v oblasti udržitelné mobility, které město Litoměřice v posledních letech realizovalo. Inspirujte se projekty, získejte know-how, načerpejte dobrou praxi a vyměňte si zkušenosti s ostatními účastníky.

Akce je určená pro zástupce jednotlivých měst, starosty, místostarosty, pracovníky odborů dopravy a rozvoje, koordinátory městské mobility. Součástí semináře bude také možnost síťování mezi městy a zapojení se mezi města CIVINET, která se aktivně věnují tématu udržitelné mobility.

Podrobný program spolu s možností registrace (otevřené do 11. října 2020, pouze online) najdete na této adrese:
https://www.cdv.cz/seminar-prenos-dobre-praxe-v-oblasti-udrzitelne-mestske-mobility/.

Zdroj: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.