Česká rada pro šetrné budovy ve spolupráci s Českou komorou architektů připravila sérii online debat s názvem „Šetrná řešení v praxi“. Patnáctý díl série se uskuteční 19. 8. od 16:00 online prostřednictvím aplikace Zoom. Debata poskytne vhled do problematiky pasivních budov a jejich navrhování. Mluvčí se zaměří na témata:

  • Proč navrhovat v pasivním standardu
  • Zkušenosti s navrhování pasivních budov z pohledu architekta 
  • Příklady dobré praxe FN Olomouc, Depozitář Východočeského muzea v Pardubicích
  • Pasivní opatření, konstrukční řešení, detaily provedení skladeb.
  • Případové studie

Mluvčí: 

Členové Rady – odborníci v jednotlivých tématech budou sdílet svoje zkušenosti s architekty a projektanty, představí různé možnosti řešení, ukázky případových řešení, případně check list, na co nezapomínat při navrhování. Účastníci budou mít příležitost ptát se mluvčích na konkrétní problémy, či řešení. Cílem série je zvýšení povědomí o řešeních, technologiích a materiálech pro využití při projektování udržitelných budov.

Akce je zdarma, ale je nutné se předem zaregistrovat.

Zdroj: CZGBC