Česká rada pro šetrné budovy ve spolupráci s Českou komorou architektů připravila sérii online debat s názvem „Šetrná řešení v praxi“. Šestnáctý díl série se uskuteční 26. 8. od 16:00 online prostřednictvím aplikace Zoom. Debata poskytne vhled do problematiky pasivních budov a jejich navrhování. Mluvčí se zaměří na témata:

  • Obnovitelné zdroje
  • Tradiční a netradiční koncepce vytápění, chlazení a přípravy teplé vody v budovách
  • Úspory energií
  • Případové studie – příklady dobré praxe

Mluvčí: 

Členové Rady – odborníci v jednotlivých tématech budou sdílet svoje zkušenosti s architekty a projektanty, představí různé možnosti řešení, ukázky případových řešení, případně check list, na co nezapomínat při navrhování. Účastníci budou mít příležitost ptát se mluvčích na konkrétní problémy, či řešení. Cílem série je zvýšení povědomí o řešeních, technologiích a materiálech pro využití při projektování udržitelných budov.

Akce je zdarma, ale je nutné se předem zaregistrovat.

Zdroj: CZGBC