Dne 30. června 2020 pořádá Enviros s.r.o. obchodní snídani na téma energetické účinnosti v obcích a možnostech finanční podpory.

Mezi pozvanými hosty budou kromě zástupců SEMMO také představitelé Svazu měst a obcí ČR, Národní sítě zdravých měst a Státního fondu životního prostředí.

Program akce je následující:

  • Představení programu EUCF a informace k první dotační výzvě
  • Představení projektu H2020 CEESEU – dotace pro municipality na vypracování SEAP/SECAP
  • Informace o přípravě Modernizačního fondu a možnostech financování
  • Vyhodnocení energetického managementu (EM) v municipalitách ČR a návrh dalšího postupu pro rozvoj EM v ČR – diskuze potřeb měst a obcí
  • Program ELENA (EIB) – financování přípravy energeticky úsporných projektů
  • Financování energetických auditů škol prostřednictvím projektu H2020 FEEDSCHOOLS
  • Národní program ŽP – Životní prostředí ve městech a obcích – nová výzva

Zájemci se mohou registrovat do 26. června 2020 na email: vlasta.svejnohova@enviros.cz nebo telefonicky na tel. +724 344 935.