V září 2020 se v nizozemském Heerlenu uskuteční pravidelná konference organizace Energy Cities, kde jsou tradičně diskutována energetická témata na úrovni měst a obcí. Každá výroční konference je milníkem pro získávání informací o iniciativách měst, sdílení dalších postupů a koordinaci politické práce s institucemi EU. Je místem setkání pro osoby s rozhodovací pravomocí a odborníky z veřejných organizací, obchodu, výzkumu a občanské společnosti.

Zdroj: Energy Cities