Zájemci o možnosti dotační podpory pro obec a jiné projekty mohou zdarma zkonzultovat své projekty na Veletrhu dotačních příležitostí a vybrat si vhodný dotační titul nejen v oblasti životního prostředí, ale i podnikání, průmyslu, zaměstnanosti a vzdělávání.

Zástupci Státního fondu životního prostředí ČR představí nabídku dotací z Operačního programu Životní prostředí či Národního programu Životní prostředí, které do regionu přináší investice například na opatření proti suchu a následkům klimatické změny, v oblasti energetických úspor a zateplení veřejných budov  či ekologického nakládání s odpady. Bezplatné konzultace poskytnou také k dotačním titulům určeným pro domácnosti – Nová zelená úsporám a Dešťovka.

Akci pořádá agentura CzechInvest. Vstup je zdarma a bez předchozí registrace.

Více informací o akci najdete na tomto odkazu.

Zdroj: SFŽP