Národní síť Zdravých měst pořádá každoroční konferenci s potitulem Síťujeme a podporujeme obce. Ve dvou dnech na zájemce z územní veřejné správy a spolupracujících institucí a organizací čekají následující aktivity:

  • PŘÍKLADY A INSPIRACE Z OBCÍ – plánování a řízení, participace, kvalita života, zdraví, udržitelný rozvoj, metoda MA21
  • STRATEGIE SPORTU A POHYBU ve městě – příklady dobré praxe, finance
  • SLAVNOSTNÍ RECEPCE pro členy NSZM ČR

Účast na akci je bezplatná, je ale nutno se dopředu registrovat. Na stejném odkazu najdete informace o programu akce a vystupujících.

Zdroj: NSZM